zrzeczenie się

Warunki użytkowania

Uzyskując dostęp do niniejszej witryny, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie tych warunków witryny sieci web i warunków użytkowania, wszystkie odnośne ustawy i przepisy i zgadzam się, że jesteś odpowiedzialny za przestrzeganie wszelkich przepisów lokalnych. Jeśli nie zgadzasz się z którymkolwiek z tych warunków, nie wolno lub korzystając z tej strony. Materiałów zawartych na tej stronie są chronione prawem autorskim i prawa do znaku handlowego.

2. Wykorzystanie licencji

Jest zgoda na tymczasowe pobrać jedną kopię materiałów (informacji lub oprogramowania) na jakidoodinstaluj.com na stronie internetowej do użytku osobistego, niekomercyjnego przejściowy tylko przeglądanie. To jest przyznanie licencji, nie przeniesienia tytułu w niniejszej licencji, może nie:

  • modyfikowanie lub kopiowania materiałów;
  • wykorzystania materiałów do celów komercyjnych lub żadnej publicznej prezentacji (komercyjnego lub niekomercyjnego);
  • próbować dekompilować lub Inżynieria wsteczna oprogramowania, znajdujących się w witrynie sieci web firmy jakidoodinstaluj.com;
  • usunąć wszelkie prawa autorskie lub inne oznaczenia własności z materiałów; lub
  • przesyłania materiałów do innej osoby, lub “lustro” materiały na żadnym innym serwerze.

Licencja ta wygasa automatycznie w przypadku naruszenia któregokolwiek z tych ograniczeń i może zostać rozwiązana przez jakidoodinstaluj.com w każdej chwili. Na zakończenie oglądnięciu tych materiałów lub po wygaśnięciu licencji należy zniszczyć wszystkie pobrane materiały w posiadaniu, czy w formie elektronicznej lub drukowanej.

3. Wrzeczenie się odpowiedzialności

Materiały na stronie internetowej jakidoodinstaluj.com w są dostarczane “tak jak jest”. jakidoodinstaluj.com nie udziela żadnych gwarancji, wyrażonych lub domniemanych i niniejszym zrzeka się i neguje wszelkie inne gwarancje, w tym bez ograniczeń, dorozumianych gwarancji lub warunków przydatności handlowej, przydatności do określonego celu lub nienaruszania praw własności intelektualnej lub innych naruszeniem prawa. Ponadto jakidoodinstaluj.com nie gwarantuje ani żadnych oświadczeń dotyczących dokładności, prawdopodobnie wyniki lub niezawodności korzystania z materiałów na swojej stronie internetowej lub w inny sposób odnoszące się do takich materiałów lub w witrynach związanych z tej strony.

4. Ograniczenia

W żadnym wypadku nie jakidoodinstaluj.com ani jej dostawcy nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (w tym, bez ograniczenia, szkody za utratę danych lub zysków, lub z powodu przerwy w działalności,) wynikające z korzystania lub niemożności korzystania z materiałów na stronie internetowej firmy jakidoodinstaluj.com, nawet jeśli jakidoodinstaluj.com lub jakidoodinstaluj.com przedstawiciela ma zostały zgłoszone ustnie lub na piśmie o możliwości wystąpienia takich szkód. Ponieważ niektóre jurysdykcje nie dopuszczają ograniczenia gwarancji lub ograniczenia odpowiedzialności za szkody wtórne lub przypadkowe, ograniczenia te nie stosować się do Ciebie.

5. Poprawki i Errata

Materiałów ukazujących się na stronie internetowej jakidoodinstaluj.com w mogą zawierać techniczne, typograficzne lub fotograficzne błędy. jakidoodinstaluj.com nie gwarantuje, że żadnych materiałów na swoich stronach internetowych są dokładne, kompletne i aktualne. jakidoodinstaluj.com może dokonywać zmian do materiałów zawartych na jej stronie internetowej w dowolnym czasie bez uprzedzenia. jakidoodinstaluj.com jednak nie, podejmuje żadnego zobowiązania do aktualizacji materiałów.

6. Linki

jakidoodinstaluj.com nie dokonała przeglądu wszystkich miejsc związanych z jego stronie internetowej i nie odpowiada za treść takiej strony powiązane. Włączenie jakiegokolwiek linku nie oznacza poparcia przez jakidoodinstaluj.com strony. Korzystanie z powiązanych witryn sieci web jest na ryzyko użytkownika.

7. Strony warunki stosowania zmian

jakidoodinstaluj.com może zmienić te warunki użytkowania na swoich stronach internetowych w dowolnym czasie bez uprzedzenia. Korzystając z tej strony zgadzasz się na związanie się następnie aktualną wersję warunków ogólnych warunków korzystania.

8. Prawo regulacyjne

Wszelkie roszczenia dotyczące witryny internetowej jakidoodinstaluj.com jest regulowane przepisami tego Państwa Delhi, Indie bez względu na ich sprzeczność z przepisami prawa