Rozwiązanie Usunąć MSIL/Spy.Agent.AKD

Porady Dla Usunięciem MSIL/Spy.Agent.AKD from Chrome

Spójrz na wielu różnych błędów spowodowanych przez MSIL/Spy.Agent.AKD
x8024F001 WU_E_REPORTER_EVENTCACHECORRUPT The event cache file was defective., 0x00000115, 0x00000082, 0x000000A5, 0x80249004 WU_E_INVENTORY_UNEXPECTED There was an inventory error not covered by another error code., 0x8024001E WU_E_SERVICE_STOP Operation did not complete because the service or system was being shut down., 0x8024C007 WU_E_DRV_NO_PRINTER_CONTENT Information required for the synchronization of applicable printers is missing., 0x80244019 WU_E_PT_HTTP_STATUS_NOT_FOUND Same as HTTP status 404 – the server cannot find the requested URI (Uniform Resource Identifier), 0x80248FFF WU_E_DS_UNEXPECTED A data store error not covered by another WU_E_DS_* code. , 0x8024D00B WU_E_SETUP_BLOCKED_CONFIGURATION Windows Update Agent could not be updated because the system is configured to block the update., 0x80248014 WU_E_DS_UNKNOWNSERVICE An operation did not complete because the service is not in the data store., 0x80248019 WU_E_DS_NEEDWINDOWSSERVICE A request to remove the Windows Update service or to unregister it with Automatic Updates was declined because it is a built-in service and/or Automatic Updates cannot fall back to another service., 0x80248010 WU_E_DS_CANNOTREGISTER The data store is not allowed to be registered with COM in the current process., 0x000000F3, 0x0000005A

MSIL/Spy.Agent.AKD Usunięcie Przewodnik dla przeglądarek Internet Explorer

MSIL/Spy.Agent.AKD : Analiza szczegółowa

MSIL/Spy.Agent.AKD Jest groźną infekcją komputerową, która została zaprojektowana głównie przez oszustów do rozprzestrzeniania się z hosta do hosta. Ten wirus został powiadomiony, w tym możliwość replikacji poprzez samo odtwarzanie lub kompromitację innych programów systemowych przez modyfikowanie ich. Victimizing programy systemowe mogą zawierać pliki danych, a nawet sektor rozruchowy na dysku twardym komputera. Wspomniana infekcja komputerowa zwykle atakuje uruchamiane komputery Windows 7. MSIL/Spy.Agent.AKD Identyczne z kilkoma innymi złośliwymi infekcjami, uzyskują cichą infiltrację wewnątrz OS Bez powiadomienia przez użytkowników. To na perforację z powodzeniem, powoduje na niej wiele niebezpiecznych problemów.

MSIL/Spy.Agent.AKD : Taktyka pracy

MSIL/Spy.Agent.AKD Inicjuje przewodzenie złych praktyk poprzez przede wszystkim uzyskanie pełnej kontroli nad OS A następnie ponowne zajęcie ustawień wstępnych. To ponowne pobieranie skutkuje automatyczną aktywacją szczególnego zagrożenia za każdym razem, gdy jest ono ponownie uruchamiane. Poza tym malware atakuje istniejącą przeglądarkę i zmienia to ustawienia domyślne. Powodzi ekran całego przeze mnie winy z niekończącymi się reklamami, które choć na pierwszy rzut oka wydają się autentyczne, ale mimo to analitycy zachęcają do tego, aby nigdy ich nie ufać, ponieważ badania wyraźnie udowodniły, że zostały celowo wykonane w sposób, który powoduje przekierowanie na kilka domen phishingowych Uzyskiwanie dostępu do użytkowników. Reklamy te wraz z rozwijającym się irytacją również sprawia, że OS Szybkość bardzo powolna i powolna poprzez zużywające mnóstwo dostępnych zasobów.

co więcej, MSIL/Spy.Agent.AKD Śledzi sesję surfingową online użytkownika i nagrywa swoje osobiste materiały, które następnie są udostępniane agentom marketingu internetowego w celach komercyjnych. Poza tym wszystko to instaluje liczne dodatkowe infekcje w Kaspersky Anti-Virus OS Poprzez degradujący potencjał roboczy w znacznym stopniu. To infekowanie złośliwego oprogramowania szkodliwego jest również źródłem danych przechowywanych na dysku twardym systemu lub na urządzeniach peryferyjnych połączonych z nimi przez szyfrowanie ich. To szyfrowanie sprawia, że pliki są całkowicie niedostępne dla użytkowników. Tak więc, aby chronić pliki systemu, a także chronić system, bardzo ważne jest, aby Wyeliminować MSIL/Spy.Agent.AKD W kilku prostych krokach Od OS.

MSIL/Spy.Agent.AKD : Tryb dystrybucji

  • Za pośrednictwem plików do pobrania za darmo i shareware.
  • Z załącznikami spamu.
  • Poprzez uszkodzone twarde gry i gry online.
  • MSIL/Spy.Agent.AKD Często perforuje się przez zanieczyszczone urządzenia peryferyjne.
  • Aktualizacja istniejącego systemu operacyjnego w systemie OS W sposób nieregularny jest również silną przyczyną, która prowadzi do milczącej inwazji na wspomniane wcześniej zakażenie OS.
  • MSIL/Spy.Agent.AKD Może wejść w OS Z powodu oglądania witryn pornograficznych i surfowania w błędnych domenach.

Więcej witryn referencyjne

Krok po kroku Wyeliminować MSIL/Spy.Agent.AKD

Krok po kroku Wyeliminować MSIL/Spy.Agent.AKD

Krok po kroku Wyeliminować MSIL/Spy.Agent.AKD

Kliknij tutaj, aby skanować, wykrywać & Kasować MSIL/Spy.Agent.AKD

Krok po kroku Kasować MSIL/Spy.Agent.AKD W kilku prostych krokach

Postępowanie 1 : Uruchom swój OS W trybie awaryjnym z siecią

Postępowanie 2 : MSIL/Spy.Agent.AKD Uruchomiony proces Usunięcie od Windows Menadżer zadań

Postępowanie 3 : Kasować Złe pliki MSIL/Spy.Agent.AKD Z Rejestru

Postępowanie 4 : Krok po kroku Kasować MSIL/Spy.Agent.AKD Z Panelu sterowania

Postępowanie 5 : Kasować MSIL/Spy.Agent.AKD Od Internet Explorer

Postępowanie 6 : Zresetuj ustawienia przeglądarki (ważne dla Internet Explorer)

Postępowanie 1 : Uruchom swój OS W trybie awaryjnym z siecią

Krok po kroku Uruchom Windows XP w trybie awaryjnym z siecią

  • Przede wszystkim zamknij wszystkie uruchomione programy, aby być na pulpicie.
  • Dotknij przycisku Start -> Uruchom.
  • Wpisz msconfig w polu Uruchom.

  • Następnie naciśnij przycisk OK i uruchomi się Narzędzie konfiguracji systemu.

  • Kliknij kartę “BOOT.INI” oznaczoną czerwonym pudełkiem na powyższym rysunku. Następnie użytkownik będzie miał ekran podobny do poniższego.

  • Zaznacz znacznik chechbox ‘/ SAFEBOOT’ oznaczony czerwonym pudełkiem. Naciśnij przycisk ‘OK’. Następnie otrzymasz potwierdzenie.

  • Dalej, naciśnij przycisk Restart i pozwól systemowi ponownie uruchomić komputer. Teraz uruchomi się w trybie awaryjnym.
  • Teraz wykonaj zadanie, gdy system się uruchamia.
  • Po zakończeniu zadań wypełnij ponownie Postępowanies 1-7, ale w polu Postępowanie 6 usuń zaznaczenie pola “/ SAFEBOOT”. Dotknij karty Ogólne i ustaw ją na Normalne uruchomienie.
  • Wreszcie zrestartuj komputer do normalnego trybu.

Krok po kroku Uruchom Windows 7 w trybie awaryjnym z siecią

  • Najpierw zamknij uruchomiony program, a następnie otwórz system Windows, aby wrócić na pulpit.
  • Kliknij przycisk “Start”.
  • Teraz w polu Szukaj w menu Start wpisz “msconfig”.

Naciśnij klawisz Enter na klawiaturze.

  • Zostanie otwarte narzędzie konfiguracji systemu, a ekran zostanie wyświetlony podobny do przedstawionego poniżej.

Kliknij kartę “Uruchom”.

  • Będziesz teraz na poniższym ekranie startowym.

Umieść check mane w polu “Safe Boot”.

  • Następnie naciśnij przycisk “Zastosuj”, a następnie “OK”.
  • Zostaniesz poproszony o podanie, że istnieje potrzeba ponownego uruchomienia komputera, aby zastosować zmianę.

Dotknij przycisku “Uruchom ponownie”, aby ponownie uruchomić komputer.

  • Komputer zostanie teraz uruchomiony ponownie w trybie awaryjnym. Po przejściu do ekranu logowania systemu Windows 7 zaloguj się do systemu komputerowego, a następnie wykonaj niezbędne zadania.
  • Po zakończeniu zadań z poziomu trybu awaryjnego zainicjuj msconfig.
  • Gdy program jest otwarty i znalazłeś się na karcie “Ogólne”, wybierz opcję “Normalny start”.
  • Dalej naciśnij przycisk “Zastosuj”, a następnie przycisk “OK”
  • Wreszcie, gdy program poprosi o ponowne uruchomienie komputera, włącz go w ten sposób i uruchomimy go ponownie w systemie Windows 7 w normalnym trybie.

Krok po kroku Uruchom Windows 8 w trybie awaryjnym z siecią

  • Najpierw naciśnij klawisz Windows + C, a następnie stuknij “Ustawienia”.

  • Dotknij przycisku “Zasilanie”, przytrzymaj klawisz Shift na klawiaturze, a następnie stuknij pozycję “Uruchom ponownie”.

  • Kliknij Rozwiązywanie problemów

  • Dotknij opcji “Opcje zaawansowane”

  • Dotknij przycisku “Ustawienia uruchamiania”

  • Dotknij przycisku “Restart”

  • Na koniec naciśnij klawisz 5 na klawiaturze, aby włączyć tryb awaryjny z siecią.

Postępowanie 2 : MSIL/Spy.Agent.AKD Uruchomiony proces Usunięcie od Windows Menadżer zadań

  • Kliknij prawym przyciskiem myszy pasek zadań, a następnie wybierz Menedżer zadań.

  • Kliknij kartę “Proces”, a następnie kliknij powiązany proces, a następnie “Zakończ proces”.

Postępowanie 3 : Kasować Złe pliki MSIL/Spy.Agent.AKD Z Rejestru

  • Najpierw naciśnij ‘klucz Windows + klawisz R’, aby otworzyć okno Uruchom.

  • Wprowadź ‘regedit’ w oknie Uruchom i naciśnij klawisz ‘Enter’, aby otworzyć rejestr.

  • Znajdowanie i usuwanie plików rejestru wygenerowanych przez MSIL/Spy.Agent.AKD I kilka innych podobnych infekcji.

HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\.exe

HKEY_CURRENT_USER\software\Microsoft\Internet Explorer\Main\Start Page Redirect=”http://.com”

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\virus name

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon “Shell” = “%AppData%\<MSIL/Spy.Agent.AKD>.exe”

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run “Random”

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Random

Postępowanie 4 : Krok po kroku Kasować MSIL/Spy.Agent.AKD Z Panelu sterowania

Krok po kroku Kasować MSIL/Spy.Agent.AKD Od Windows 7 / Vista

  • Przejdź do Start> Panel sterowania

  • Otwórz “Odinstaluj program” w grupie “Programy”.

  • Wybierz MSIL/Spy.Agent.AKD Z listy, a następnie wybierz opcję “Odinstaluj / Zmień”.

Krok po kroku Kasować MSIL/Spy.Agent.AKD Od Windows 8/8.1

  • Najpierw kliknij prawym przyciskiem myszy w lewym dolnym rogu ekranu, a następnie z menu podręcznego wybierz polecenie “Panel sterowania”.

Lub przesuń kursor w prawą krawędź ekranu >> wybierz Wyszukaj >> wpisz w Panelu sterowania i kliknij go.

  • Otwórz “Odinstaluj program” w grupie “Programy”.

  • Wybierz MSIL/Spy.Agent.AKD Z listy, a następnie wybierz opcję “Odinstaluj / Zmień”.

Krok po kroku Kasować MSIL/Spy.Agent.AKD Od Windows 10

  • Najpierw otwórz menu Start.

  • Kliknij przycisk Ustawienia

  • Stuknij System w menu Ustawienia.

  • W lewym okienku wybierz Aplikacje i funkcje.

W prawym panelu pojawi się lista wszystkich zainstalowanych aplikacji.

  • Dokonaj wyboru MSIL/Spy.Agent.AKD I kilka innych nieznanych lub podejrzanych aplikacji, które mają zostać usunięte z listy.

  • Kliknij przycisk Uninstall (Odinstaluj). Jeśli stanie się szary, to jest to aplikacja systemowa, która nie może zostać usunięta.

  • Aby potwierdzić kliknij przycisk Odinstaluj.

Postępowanie 5 : Kasować MSIL/Spy.Agent.AKD Od Internet Explorer

Krok po kroku MSIL/Spy.Agent.AKD Usunięcie Od Mozilla Firefox:38.1.0

  • Najpierw kliknij przycisk menu, a następnie wybierz Dodatki. Zostanie otwarta zakładka Menedżer dodatków.

  • Następnie na karcie Menedżer dodatków zaznacz panel rozszerzeń lub dodatków.

  • Dokonaj wyboru MSIL/Spy.Agent.AKD Lub kilku innych dodatków, które mają zostać usunięte. Kliknij przycisk Usuń.
  • Wreszcie kliknij przycisk Uruchom ponownie w przypadku, jeśli pojawi się podnieś. Karty zostaną zapisane i zapisane po ponownym uruchomieniu.

Krok po kroku Kasować MSIL/Spy.Agent.AKD Od IE 9:9.0.8112.16421

  • Najpierw otwórz pulpit i kliknij ikonę Internet Explorer na pasku zadań.
  • Następnie kliknij przycisk Narzędzia -> Zarządzaj dodatkami.

  • W obszarze Pokaż kliknij pozycję Wszystkie dodatki i wybierz dodatek, który ma zostać usunięty.
  • Jeśli dodatkowy moduł może zostać usunięty, wtedy użytkownicy zobaczą opcję Usuń. Stuknij Usuń >> Zamknij.

Krok po kroku Kasować MSIL/Spy.Agent.AKD Od Chrome 55.0.2883

  • Początkowo w przeglądarce, stuknij menu, wybierz kolejno Więcej narzędzi> Rozszerzenia.

  • Dalej, na MSIL/Spy.Agent.AKD I inne złe rozszerzenia, które mają zostać usunięte, kliknij przycisk “Usuń” z Chrome.

  • Wreszcie pojawi się komunikat o usunięciu rozszerzenia. Kliknij przycisk “Usuń”.

Postępowanie 6 : Zresetuj ustawienia przeglądarki (ważne dla Internet Explorer)

Zresetuj wszystkie istniejące przeglądarki w razie, jeśli MSIL/Spy.Agent.AKD Nadal pojawia się

Nastawić Mozilla Firefox:38.1.0 Ustawienia do Kasować MSIL/Spy.Agent.AKD

  • Naciśnij przycisk Menu przeglądarki Firefox >> przycisk “Otwórz menu pomocy” >> przycisk informacji o rozwiązywaniu problemów.

  • Kliknij przycisk “Odśwież Firefox” >> Zakończ.

Nastawić IE 9:9.0.8112.16421 Ustawienia do Wyeliminować MSIL/Spy.Agent.AKD

  • Otwórz IE >> stuknij przycisk menu zębatego, a następnie wybierz opcje internetowe.

  • Kliknij kartę Zaawansowane >> Zeruj.

Nastawić Chrome 55.0.2883 Ustawienia do Kasować MSIL/Spy.Agent.AKD W kilku prostych krokach

  • Kliknij przycisk Menu Chrome >> Ustawienia.

  • W polu wyszukiwania wpisz “reset settings” (Ustawienia resetowania) >> kliknij przycisk “Reset settings” (Ustawienia resetowania).

  • Dotknij przycisku “Resetuj”.

Uwaga: zresetowanie Chrome nie usunięło ważnych prywatnych danych użytkownika, takich jak ich zakładki i hasła. Zamiast tego usuwa tylko rozszerzenia Chrome, historię, pliki cookie, ustawienia, stronę główną, domyślnego dostawcy wyszukiwania, aby usunąć / usunąć złe pliki MSIL/Spy.Agent.AKD infekcja.